Stichting Creatieve Hulverlening Alle Talenten

Home

In liquidatie

Stichting SCHAT Stichting Creatieve Hulpverlening Alle Talenten is een belangennetwerk voor individuen, praktijken en bedrijven die vanuit verbondenheid met elkaar willen werken en leven vanuit hun eigen expertise.

Het geheel is meer dan de som der delen. Een mens is meer wanneer hoofd, hart, handen en voeten samenwerken. Dit geldt ook voor ons samen mens zijn.

Wij streven naar een levenshouding waarbij liefde, mededogen, respect en gelijkheid tussen mensen centraal staat. Dit willen wij toepassen in ons dagelijks leven, zowel in het werk als in privé. Zodat we niet alleen denken met ons hoofd, voelen met onze emoties en handelen met onze handen en voeten maar ook en zelfs juist!, de verbinding zoeken met ons hart, met onze zachtheid, wijsheid, intuïtie en mededogen. Met hart en ziel elkaar ontmoeten.(Toegepaste spiritualiteit) Wij willen herkennen, aanvaarden en bevestigen wie wij als mens zijn. Verbonden met alles wat leeft. Ongeacht rang, stand, ras of sekse. Ieder met zijn/haar eigen verhaal en zijn eigen talent. Om zo bruggen te bouwen van kennis en ervaring, inzicht, intuïtie, integriteit en wijsheid. De Schat van vertrouwen en verbinding. Een ieder die zich geraakt voelt door deze visie wordt van harte uitgenodigd. Het doel van deze stichting is het verbinden van mensen die deze visie ondersteunen teneinde een belangennetwerk te creëren van Schatten van mensen die elkaar ondersteunen, bemoedigen en helpen om vanuit het hart, in verbinding te leven en te werken. Zodat wij elkaar ontmoeten in liefde en vertrouwen Vanuit deze gedachten organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst om elkaar met hart en ziel te ontmoeten, ondersteunen en te bemoedigen. Elkaar ontmoeten, zien vanuit de kracht van alle talenten.

Wij verwachten dat SCHAT zal bijdragen aan een samenleving waarin liefde en mededogen centraal staan. Deze opdracht beschouwen wij als legitimatie van de stichting.

Missie: Het bijdragen aan een liefdevolle wereld door het herkennen, aanvaarden en bevestigen van wie je werkelijk bent. Het verlenen van creatieve hulpverlening aan kinderen en volwassenen zodat een ieder in zijn/haar eigen kracht komt en blijft staan. Uit deze missie spreekt ook dat wij met respect voor elkaar willen omgaan en uitgaan van gelijkheid tussen mensen. Daarnaast zijn wij van mening dat elk persoon een schat in zich heeft; wij willen een ieder die dat wil ontdekken en leren, hier graag in bijstaan en hen hun eigen kracht laten ervaren. In al haar huidige en toekomstige activiteiten wil SCHAT deze menselijke waarden bevorderen zonder enig winstbejag.

Oorsprong: Stichting SCHAT is ontstaan vanuit een steeds groter groeiende behoefte van kinderen en hun ouders om hart, hoofd, handen en voeten te laten samenwerken. Veel kinderen maar ook volwassenen lopen vast in hun omgeving door het conflict tussen gevoel en ratio. Zodoende begon Ria Ten Bookum in 2006 met de training Goed Gevoel en werd zij al spoedig bijgestaan door Diana Munneke, gezins- en kindercoach. Het enthousiasme is groot wanneer in december 2009 Stichting SCHAT wordt opgericht. ‘Tijdens de Training Goed Gevoel mag alles er zijn. Alle emoties, al het denken, al het voelen. We leren iedereen in zijn/haar eigen kracht te staan en vanuit het hart te leven’. Vanuit deze basis ontwikkelde de stichting zich tot een netwerk van mensen die op eenzelfde wijze in het leven staan én daarbinnen hun eigen talenten ontwikkelen, elkaar bemoedigen en ontmoeten op regelmatige basis